1

CREATING OPPORTUNITIES

Ontwerpstudio Schot ontwerpt producten en diensten die de beleving en de kwaliteit van leven verbeteren, voornamelijk voor in de gezondheidszorg. Daarnaast adviseert Ontwerpstudio Schot opdrachtgevers gedurende het ontwerpproces.

2

Bij user-centered design wordt de eindgebruiker betrokken bij alle fases van het ontwerpproces. De gebruiker wordt gezien als de expert in zijn belevingswereld.

En concreet…

Tijdens het proces brengen de ontwerper en de gebruiker gezamenlijk, de huidige situatie en de gewenste situatie in kaart. De ervaring van de gebruiker wordt door de ontwerper gecombineerd met eigen inzichten. Op basis van deze inzichten worden verschillende ideeën ontwikkeld. De ontwerper toetst de ideeën telkens bij de gebruikers om te kijken of ze aansluiten op hun behoeften. Het eindresultaat kan een product zijn, maar ook een dienst. (Beeldmateriaal: World Usability Day 2007, Bangalore)

 • De zorg als één van de grote uitdagingen voor user-centered design!

  Het is een uitdaging om aan een innovatiecultuur, die voornamelijk technology pushed is, de mogelijkheden te laten zien van een innovatieproces waarbij de behoeften van de gebruiker als uitgangspunt dienen."

  >> lees over projecten in de zorg
 • Design for happiness

  Ontwerpen om zo het geluk van mensen te bevorderen. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Hiervoor is een raamwerk ontwikkeld dat aan de basis staat voor Design for Happiness. Door gebruik te maken van dit raamwerk kan men inzicht krijgen in de belevingswereld van de gebruiker en zo werkelijk aansluiten op de behoeften.

  >> ga naar designforhappiness.nl
 • 19 dec 2012

  Co creatie sessies in januari 2013 voor coalitie Van Betekenis

  18 dec 2012

  Board Design & Emotion Chapter Amsterdam

  15 okt 2012

  Campagne ontwikkeling Dood Gewoon

  >> lees meer nieuws